Smrčak

Smrčak latinski naziv (Morhela Conica; Morchella Esculenta)

 

Oblik: različit - loptast, jajolik ili stožast zavisno od vrste, ali su sve vrste smrčka jednako cijenjene i kvalitetne. Površina je slična pčelinjem saću, različito obojena zavisno od vrste, klobuk i držak su srasli u jednu cjelinu i šuplji. Klobuk: 4-8 cm, rebrast sa dubokim udubljenjima, žute, sive ili smeđe boje, donjim rubom srastao za držak i uvijek šupalj.
Držak: 4-6 cm x 2-3 cm, prema dnu širi, valjkast, svjetliji od klobuka. Meso: bijelo, voštano, specifičnog mirisa, bez posebnog okusa.

Stanište: raste rano u proljeće, odmah po otapanju snijega, na travnatim površinama, uz obale vodotoka, ispod drveća u mješovitim šumama, ali i u voćnjacima. Česta i brojna na terenima gdje je bilo požara. Upotreba: svestrana, vrlo cijenjena gljiva, ne smijemo je konzumirati u savježem stanju.
Prerada: firme koje se bave otkupom kupuju svježi i suhi smrča. Bitno ga je prije sušenja dobro očistiti od zemlje. Suši se na suncu ili nanizan na konac iznad peći u domaćinstvima ili pak u sušarama. Ispravno osušeni smrčak zadržava prvobitnu boju i miris. Čuvati ga do prodaje, ako je osušen u papirnoj ambalaži i na suhom mjestu.