Lisičarka

Lisičarka, latinski naziv (Cantharellus Cibarius).

Oblik: trubast, ljevkast, punog drška, mlađe gljive ispupčene, a starije ravnog klobuka sa talasastim rubom, žute do narandžaste boje.  Klobuk: 1-12 cm, debeo, čvrst, najprije ispupčen s povijenim rubom, a kasnije ravan sa talasastim-tankim rubom, glatke površine, od žute do žutonarandžaste boje sa bjelkastim tonom. Listići su žuti poput žumanceta, račvasto mrežasti, dugo silaze niz stručak, svijetliji od klobuka. Stručak: 3-7 cm x 0,5-1,5 cm, pun, prema tlu sužen, boja žute do žutonarandžasta kao i boja klobuka ili malo svijetlija. Meso: bijelo-žuto, čvrsto, prijatnog mirisa na breskve, kajsije, svježe oporog, a kuhano specifičnog prijatnog okusa. Stanište: sve šume,  od proljeća do kasne jeseni raste grupno. Upotreba: svestrana, vrlo cijenjena gljiva.