Gljive

Više od 100000 vrsta gljiva poznate su čovjeku, od mikroskopskih pa do veliki, razvijenih gljiva, sa velićinom i preko 30 cm, a koje čovjek već nekoliko hiljada godina redovno skuplja i upotrebljava za ishranu. Danas se u svijetu troši godišnje više miliona tona jestvih gljiva. Zbog visokog sadržaja belančevina i hranjive vrijednosti one su značajne u ishrani čovjeka. Najveći dio ove količine se posebno gaji, kao što su šampinjoni, bukovače, šitake i druge vrste, dok sa druge strane postoje mnoge vrste gljiva u prirodnim staništima koje ljudi sakupljaju i postaju sve značajniji izvozni proizvod pojedinih zemalja.

Područje Bosne i Hercegovine obiluje velikim brojem vrsta gljive koje rastu u prirodnim staništima i populacijama, od kojih je većina jestiva i vrlo hranjiva, te predstavlja veoma važan resurs. Ovaj resurs mogao bi biti mnogo značajniji uzimajući u obzir nezagađena prirodna staništa industrijskim i drugim zagađvaćima. Izgradnja otkupnih, skladišnih, prerađivačkih i drugih kapaciteta, te ulaganje u edukaciju stanovništva su faktori koji mogu značajnije doprinjeti razvoju ovog značajnog sektor, jer različite vrste gljive predstavljaju veoma tražen proizvod na stranim tržištima. Od 2000 godine Šumski plod d.o.o Prozor je počeo sa organizovanim otkupom velikog broja vrsta gljive, koje nakon otkupa i prijema prolaze različite vidove obrade i kao finalni proizvod završavaju na domaćem i svjetskom tržištu.

Šumski plod d.o.o Prozor organizuje otkup gljiva: vrganj, lisičarka, smrčak, a i druge zavisno od zahtijeva tržišta.