Šumski plod d.o.o Prozor,
Puni naziv društva je:"Šumski plod" d.o.o za prikupljanje šumskih plodova i drugih poljoprivrednih proizvoda, njihovu obradu, pakovanje i transport, trgovinu i usluge Prozor-Rama,
ul. Najkovići 13,
88440Prozor, Bosna i Hercegovina
direktor: Mirza Đogić
e-mail:sumskiploddoo@gmail.com i
++387 (0)36 770-332 , (0)36 771-561
++387 (0)36 770-332
mob:++387 (0)63 315 701
Slanje email-a. Sva polja sa * su obavezna.

Dodatne informacije o firmi:

Šumski plod d.o.oProzor

ID broj:   4227048930009

OIB broj:  227048930009